Maandelijks archief: augustus 2017

De meteorenzwerm Perseïden

De meteorenzwerm Perseïden bereikt op zondag 13 augustus 2017, rond 2 uur, zijn maximum. De radiant van de zwerm staat rond 7:30 uur in het hoogste punt aan de hemel, op 84° boven de horizon. Onder ideale omstandigheden zijn er van deze zwerm zo’n 85 meteoren per uur te verwachten.

De meteoren zijn helder en snel en hebben nalichtende sporen. Rond 5:45 uur gaat het schemeren en om 6:20 uur komt de Zon op. De Maan is voor ongeveer 65% verlicht en kan storen. Het beste moment om Perseïden waar te nemen is op 13 augustus rond 23:45 uur.

Dat is circa 22 uur na het moment van het maximum, wat niet ideaal is voor een zwerm met een korte piek als deze. Hierdoor zijn zeker 35% minder meteoren te zien dan in het meest gunstige geval.

De radiant van de zwerm staat dan ongeveer 33° boven de noordoostelijke horizon. Doordat de omstandigheden niet ideaal zijn, zijn er bij ons dan ieder uur naar schatting “slechts” ongeveer 35 meteoren van deze zwerm zichtbaar. Dit is nog steeds de moeite van het waarnemen waard. In totaal zijn er, door meteoren van andere zwermen en sporadische meteoren, circa 44 “vallende sterren” per uur te zien.

Het aan te raden om de nacht voor het maximum ook goed in de gaten te houden.

JE moet in richting noord-oost tot oost kijken. Daar komen ze tot ons.

Dat is voor de kijkers. Wij radiozendamateurs gebruiken de top gewoon bij daglicht. Vooral 6 meter zal het lekker gaan. Maar ook 4 meter en 2 meter zijn de nodige reflecties te verwachten.