MD380 / 390 DMR portofoon aanpassen

beeld2

Als eerste het is allemaal very experimental , er kunnen fouten in
deze software staan. Wil je dat niet hebben, begin er dan niet aan!

Firmware update met een aangepaste versie voor de MD380, kan je via
een normale firmware update laden in de portofoonn. De aangepaste
verise is van travisgoodspeed.

Bij mij is dat nu versie V01.30 van 2016-04-26.

Daarin zit de volgende aanpassingen:

1: Mr. Rogerbeep: geeft wel of geen Rogerbeep aan het begin van de transmissie.
2: Dateformat: German of Orgineel => Europees (dd/mm/yyyy) of Internationaal (yyyy/mm/dd).
3: UsersCSV: Toevoegen HELE Marcdatabase => Dit is NIET de contactenlijst in de codeplug,
maar hij kan dan elk ID – Naam – Plaats etc laten zien, heel de wereld! Via MD380tools
moet je dat in de portofoon laden, dat is een Linux programma. Dit werkt alleen als je
portofoon voorzien is van 16MByte SPI-Flash geheugen. De UHF versie heeft dat bijna altijd.
4: Debug: aan uit zetten.
5: Promicuous mode : on/off => Negeer talkgroepen of niet, dus laat alles horen of enkel RX-lijst
in de tijdslot waarin je staat.
6: Edit: Onbekend
7: Edit DMR-ID: Wijzig je DMR-ID in het toestel, als je de portofoon door een anderlaat
gebruiken.

UsersCSV, dat kan je alleen doen met MD380tools, een stukje Linux software. Je portofoon
moet wel voorzien zijn van een 16MByte SPI-Flash geheugen. UHF versie heeft dat bijna altijd
wel. De VHF versie kan wel eens dit niet bezitten (geen ervaring mee).

Je moet beschikken over een PC met een Linux versie, heb je dat niet
dan moet je eerst daarvoor een PC of laptop geschikt maken. De software
hier voor vindt je hier:

http://www.ubuntu.com/download/desktop

Als voorbeeld is dit een gratis Linux versie van ubuntu. Dat kan je naast
windows installeren of over windows heen. Je eigen keuze.

De bron van de software DM380tools is hier te vinden:

https://github.com/travisgoodspeed/md380tools

Dan gaan we aan de slag met installeren van software via de
terminal van Ubuntu. Let op, je moet soms je wachtwoord ingeven
van Ubuntu, daar wordt met regelmaat omgevraagd.

Als eerste:

Kijk je of Python 2.7 in je Ubuntu versie zit. Waarschijnlijk
wel anders dat installeren met:

sudo apt-get install python-2.7

Dan heb je een installatie van libusb-1.0-0 nodig, waarschijnlijk al
aanwezig in je Ubuntu installatie. Mocht het geval zijn
dan geeft deze het aan, anders installeren met:

sudo apt-get install libusb-1.0-0 python-usb

Dan is de installatie nodig van python-usb, ook hier zal
Ubuntu aangeven of het nodig is.

sudo apt-get install python-usb

Dan heb je een git installatie nodig, dat doe je met:

sudo apt-get install git

Hierna installeer je MD380tools met:

git clone https://github.com/travisgoodspeed/md380tools.git

Deze installatie komt in een map MD380tools te staan. Je gaat nu in
de map staan door de volgende comando te geven:

cd md380tools

Nu gaan we aan de slag met MD380tools, we gaan de data input voor
de portofoon aanmaken met:  wc -c < db/users.csv > data ; cat db/users.csv >> data Dit is komen te vervallen. De opdracht die je nu moet invoeren is:

sudo make all

Je krijgt geen bevestiging, maar in de map MD380tools is een
bestand aangemaakt met de naam data.

Sluit nu je portofoon aan op de usb poort van je pc, en zet
de portofoon aan. Dan gaan je de data laden in de protofoon met:

sudo ./md380-tool spiflashwrite data 0×100000

Er gaat nu een lijst van adressen in beeld komen. Wacht rustig
af. Als alles zonder fouten gaat. Als laatste zie je dan staan
reboot radio now en je staat weer in de map MD380tools.

Nu is de data in je protofoon geladen en kan je het via menu
de optie aanzetten. En zie je calls verschijnen in je display
met alle informatie.

Dan nog een ding: het is allemaal very experimental. Verwacht niet
dat alles foutloos werkt.

73, Adriaan PE2K

Voorbeeld terminal Ubuntu

beeld1